Al-Fiqrah

 mukadimah1.JPG

Sesungguhnya segala pujian milik Allah, kita memuji-Nya dan memohon pertolongan dari-Nya. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada siapa yang dapat menyesatkannya dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya.

Adapun selepas itu:
“maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan ialah Kitab Allah (Al-Quran), dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad s.a.w., dan seburuk-buruk perkara ialah yang diadakan dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam api neraka”.

Buat waktu ini al-fiqrah menumpang buat sementara waktu di sini. Kita berhasrat untuk mewujudkan  ruang untuk sama-sama menyumbang ke arah Islam.

 

Perlu juga kami sampaikan, bahwa website ini merupakan salah satu bahagian dari dakwah kami yang tegak berdasarkan ilmu syar´i dan mengacu kepada metode pemahaman As-Salaf Ash-Soleh, insya Allah.

Sebab, tidak akan baik generasi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Darul Hijrah Malik bin Anas, semoga Allah merahmati beliau.

Dan kami ketengahkan website ini dengan harapan agar ia menjadi pedoman dan petunjuk di samping tanggungjawap para da’ie kepada Allah Ta´ala untuk menyampaikan risalahnya, sehingga kita dapat membawa amanat agama ini dengan teguh dan kita mendapatkan kemenangan dengan syurga Allah, dengan izin-Nya.
Allah Azza wa Jalla telah berfirman.

almaidah

“Artinya : …. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran … ” (Al Maaidah : 2).

Jika anda melihat kebenaran didalamnya, maka pujilah Allah Tabaraka wa Ta´ala. Dan jika anda mendapati kesilapannya, maka kami berharap anda berkenan memberikan do´a kebaikan untuk kami, semoga Allah memaafkan kesalahan kami dan mengampuni ketelanjuran kami.
Dengan memohon kepada Allah Jalla wa ‘Ala maaf, ampunan, manfaat dan pahala.

Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Rasulullah, keluarga, pengikutnya dan seluruh para sahabatnya.

Illal Liqa

Hamba Allah Yang Faqir Dari Rahmat Dan Keampunan Tuhannya

Mohd Suffian Bin Hj Ja’afar

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: