Cemerlang Dengan Mementingkan Perancangan

April 7, 2007

Dalam surah Yusof ayat 47-49 Allah berfirman, “Yusof berkata, ‘Hendaklah kamu bertanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa dan apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit yang kamu ambil untuk dimakan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang memerlukan kamu memakan apa yang kamu simpan kecuali sedikit yang kamu biarkan dalam simpanan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia dikurniakan hujan dan ketika itu mereka memerah anggur’.” Ayat ini menceritakan tentang perancangan yang dicadangkan oleh nabi Yusuf kepada raja Mesir untuk menghadapi saat kegawatan ekonomi di Mesir.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Menentang Khurafat Dan Tahayul

April 2, 2007

Di dalam Islam adat resam dan budaya bangsa tidak boleh mengatasi landasan syariat. Sebarang adat resam yang bercanggah dengan akidah dan dasar syariat mestilah ditolak dan dibanteras. Mereka yang mempertahankan adat dan budaya yang bercanggah dengan agama sedang melakukan satu kesalahan yang besar. Allah berfirman, “Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Ikutlah apa yang telah diturunkan Allah,’ mereka menjawab: ‘(Tidak), tetapi kami akan ikut apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami’. Apakah mereka tetap hendak mengikut walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk?” (Surah Al-Baqarah ayat 170)

Read the rest of this entry »


Al-Quran Yang Mencerdaskan

April 2, 2007

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan al-Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara”. (surah ar-Rahman 1- 4)

Kecerdasan adalah kekuatan yang tidak berbentuk material ataupun spirital. Ia merupakan alat bantu yang penting bagi manusia dan makhluk lain menjalani kehidupan di dunia. Kecerdasan dapat dilihat melalui sentuhan, usapan dan sebagainya.

Pada awalnya kecerdasan merupakan sebuah potensi yang tersembunyi, dan tersimpan dalam diri manusia. Salah satu alat untuk membongkar kecerdasan pada diri manusia adalah Quran.

Read the rest of this entry »