Maulana Asri Yusof: Solat sunat ketika khutbah Jumaat

March 22, 2007

(Bab) jikalau imam melihat orang datang dan ia sedang berkhutbah, maka imam memerintahkannya supaya bersembahyang dua rakaat. (Bab) orang … yang datang dan imam sedang berkhutbah supaya bersembahyang dua rakaat yang ringan.

Penjelasan daripada us Asri yusof tentang kecenderungan pendapat beliau terhadap Abu Hanifah, Imam Malik dan Sufyan .

Advertisements